Πολιτική Επισκευών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

Η εγγύηση ισχύει για μια περίοδο ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αποστολή προϊόντων για επισκευή γίνεται στα κεντρικά της εταιρείας στην Αθήνα και πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

  • Δελτίο Αποστολής µε τα είδη
  • Πρωτότυπη απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και της επωνυμίας του εμπόρου

 

Η Ι. & Κ. ΖΕΥΚΙΛΗΣ Ι.Κ.Ε. μπορεί να αρνηθεί τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

Η ΕΓΓΥΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

  • Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
  • Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μπαταρίες, καλώδια κλπ., όπως αναφέρονται στις αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του προϊόντος)
  • Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
  • Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές.
  • Αν η βλάβη επήλθε από δικής σας επέμβαση στη συσκευή ή τρίτου προσώπου πλην των εξουσιοδοτημένων τεχνικών της εταιρείας.